Phóng sự: Cửa Lò vướng mắc giải phóng mặt bằng khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh

Đăng ngày 24/10/2023