Phóng sự: Cửa Lò tập trung làm sạch biển trước mùa du lịch 2023

Đăng ngày 16/03/2023