Phóng sự: Cửa Lò: Quyết tâm nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú năm 2024( phát sóng NTV- Trang địa phương, ngày 11/2/2024)

Đăng ngày 11/02/2024