Phóng sự: Cửa Lò phát huy tinh thần đoàn kết của người dân trong xây dựng mô hình dân vận khéo

Đăng ngày 10/11/2022