Phóng sự: Cửa Lò – Nhiều hoạt động trải nghiệm vào sáng sớm thu hút khách du lịch (phát sóng NTV – Nghệ An ngày mới, ngày 6/7/2023).

Đăng ngày 06/07/2023