Phóng sự: Cửa Lò nâng cao chất lượng đời sống người có công với nước( phát sóng NTV- Trang địa phương, ngày 09/9/2023)

Đăng ngày 11/09/2023