Phóng sự: Cửa Lò khẩn trương truy vết, ngăn chặn không để dịch lây lan.

Đăng ngày 26/08/2021