Phóng sự: Cửa Lò đảm bảo nguồn hải sản phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ.

Đăng ngày 30/04/2023