Phóng sự: Cửa Lò đảm bảo an toàn thực phẩm để phát triển du lịch( phát sóng NTV ngày 23/4/2022)

Đăng ngày 25/04/2022