Phóng sự: Cửa Lò đảm bảo an toàn cho Lễ khai trương du lịch 2023

Đăng ngày 15/04/2023