Phóng sự: Công an Cửa Lò tăng cường kiểm soát, xử lý xe quá khổ quá tải.

Đăng ngày 18/08/2022