Phóng sự: Công an Cửa Lò đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính vì lợi ích của người dân.

Đăng ngày 28/07/2023