Phóng sự: Các cơ sở lưu trú, dịch vụ ở Cửa Lò sẵn sàng cho năm du lịch 2022( Phát sóng NTV ngày 7/4/2022)

Đăng ngày 07/04/2022