Phóng sự: Ấn tượng một Cửa Lò đa sắc màu về đêm.

Đăng ngày 14/07/2023