Phòng chống cháy nổ trong các khách sạn, nhà hàng ở Cửa Lò( Phát sóng NTV: 18/7/2017)

Đăng ngày 18/07/2017

Có những nội dung chính: