Phòng cảnh sát PCCC số 2: Hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng và cơ sở.

Đăng ngày 21/05/2015

pcc2

pcc3

Tại lớp tập huấn, các học viên đến từ các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Cửa Lò được tiếp thu các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC, những kiến thức cơ bản về phòng cháy và chữa cháy. Đồng thời, các học viên còn được cán bộ Phòng cảnh sát PCCC số 2 hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy đối với một số cơ sở đặc thù như khách sạn, nhà nghỉ, biện pháp PCCC xăng dầu và khí đốt hóa lỏng. Song song với việc tiếp thu lý thuyết, các học viên tham gia lớp tập huấn còn được thực hành các thao tác PCCC tại chỗ để sẵn sàng đối phó với những tình huống có thể xảy ra.

pcc4

pcc6

pxx5

Đây là một trong những hoạt động cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại đơn vị, cơ sở và thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PC&CC, đặc biệt là trong mùa du lịch 2015 của thị xã Cửa Lò./.

Thanh Bình – Thế Anh