Phố biển Cửa Lò nắm bắt cơ hội để bứt phá, đi lên

Đăng ngày 21/03/2014

 

 

Một góc thị xã Cửa Lò. Ảnh: Xuân Nhường

 

Kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 19-20%, trong đó dịch vụ du lịch phát triển nhanh và đúng hướng đóng vai trò là ngành kinh tế chủ đạo. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tăng và ổn định, nhiều công trình trọng điểm đã bắt đầu phát huy hiệu quả, đặc biệt là các công trình đầu tư phục vụ du lịch, thương mại, công nghiệp và đào tạo nhân lực… Nguồn thu ngân sách tăng bình quân 22,5%/năm. Hệ thống chính trị ngày càng được hoàn thiện vững mạnh, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ. Văn hóa, xã hội khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, môi trường sinh thái được cải thiện, cải cách hành chính và môi trường đầu tư thuận lợi.