Phiên thứ Nhất- Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TX Cửa Lò lần thứ VII

Đăng ngày 31/05/2024

Chiều ngày 30/5,UBMTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò khai mạc phiên họp thứ Nhất Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024– 2029. Tham dự phiên họp có các đ/c: Hồ Hồng Tuyến – Chánh văn phòng UB MTTQVN tỉnh Nghệ An, Nguyễn Thị Thanh Hòa – Phó Chánh văn phòng UBMTTQ VN tỉnh Nghệ An, Lê Thanh Long –  Phó Bí thư Thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã, các đ/c trong BTV Thị ủy, một số phòng ban ngành của thị xã,  và các đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, giai cấp, lực lượng, thành phần xã hội trong thị xã


Với chủ đề “ Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy mạnh mẽ tình yêu quê hương đất nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng Cửa Lò trở thành đô thị du lịch biển giàu mạnh văn minh”, Đại hội đại biểu MTTQVN thị xã Cửa Lò lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024  -2029 sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày 30 và 31/5/2024.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, thông qua chương trình và nội quy Đại hội. Đồng thời, tiến hành các nội dung: Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã trình Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam. Thông qua Đề án nhân sự Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò khóa VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và danh sách dự kiến nhân sự hiệp thương cử Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa VII…và tiến hành nội dung thảo luận.

Các ý kiến thảo luận của các đại biểu sẽ được Tiểu ban văn kiện tổng hợp, tiếp thu, chỉnh sửa kịp thời để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo trình tại Phiên họp thứ Hai của Đại hội, sẽ được khai mạc vào sáng ngày 31/05/2024 với nhiều nội dung quan trọng.

                                                                                              Mỹ Hạnh – Duy Quý