Phê duyệt xong Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trước ngày 31/3/2024

Đăng ngày 08/12/2023

(Baonghean.vn) – Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu, việc phê duyệt các Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập phải kết thúc trước ngày 31/3/2024.

Sáng 8/12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành.

bna_IMG_3357.jpg
Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, việc xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn từ năm 2019 đến nay được đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Thường trực Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm được xây dựng bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Các vị trí việc làm được xây dựng với mức độ khái quát cao theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương, có tính đến mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của công việc theo chức năng, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

bna_IMG_3364.jpg
Đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Theo đó, vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính gồm 840 vị trí, trong đó 122 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 656 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 40 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; 22 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Vị trí việc làm trong cơ quan thuộc Chính phủ gồm 31 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành, nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và hỗ trợ, phục vụ thì áp dụng theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập gồm 559 vị trí, trong đó 110 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 392 vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; 30 vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung, 27 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

bna_IMG_3368.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã gồm 17 vị trí, trong đó 11 vị trí việc làm cán bộ chuyên trách; 6 vị trí công chức cấp xã.

Các vị trí việc làm được thiết kế gắn với yêu cầu kết quả sản phẩm đầu ra theo từng chức năng, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức sẽ góp phần thực hiện được 3 mục tiêu của việc xây dựng vị trí việc làm của hệ thống chính trị.

Ba mục tiêu là: Đổi mới việc phân loại, đánh giá, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; Cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

bna_IMG_3339.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Việc xác định vị trí việc làm theo hướng dẫn thống nhất của bộ, ngành, lĩnh vực bảo đảm tính thống nhất, liên thông trong hệ thống các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, khắc phục toàn bộ tồn tại, hạn chế đối với việc xác định vị trí việc làm gắn với ngạch tối thiểu như quy định trước đây.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương đã báo cáo kết quả triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời nêu lên những vướng mắc, bất cập, khó khăn và kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

bna_IMG_3342.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, chủ trương, đường lối, mục tiêu đã rõ ràng và việc thực hiện đang đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của mọi người. Trong thời gian qua, công tác này đã chuyển động tích cực, các bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc, có thông tư hướng dẫn.

Nhấn mạnh đây là việc khó, phức tạp, nhạy cảm, nhưng Phó Thủ tướng cho rằng, dù khó vẫn phải làm. Thời gian tới, các bộ, ngành, đơn vị, địa phương phải quyết tâm, quyết liệt hơn, người đứng đầu địa phương, ngành, đơn vị phải chịu trách nhiệm chính nhiệm vụ này; phấn đấu chất lượng cao nhất trong điều kiện cụ thể, đảm bảo các nguyên tắc chung, nhưng cần linh hoạt, không chủ quan, không hời hợt. Trong khuôn khổ cho phép, sẽ phân cấp mạnh cho địa phương, bộ, ngành.

bna_IMG_3329.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, công tác phối hợp cần thực hiện tốt hơn giữa trên và dưới, ngang và dọc. Các địa phương tiếp tục thực hiện theo Đề án và nếu gặp vướng mắc thì báo cáo Bộ Nội vụ để được hướng dẫn, tháo gỡ. Các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, rà soát, thực hiện theo đúng thông tư.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Nội vụ quán xuyến công việc, đôn đốc thực hiện và báo cáo kịp thời Ban chỉ đạo những vấn đề theo thẩm quyền; Phối hợp tốt với Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị báo cáo gửi Ban Chỉ đạo.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc phê duyệt tất cả các Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của các bộ, ngành, đơn vị, địa phương phải kết thúc trước ngày 31/3/2024.

Phạm Bằng – Báo Nghệ An