Phát động tết khuyến học năm 2017

Đăng ngày 03/01/2017

khoc

Tại lễ phát động Hội khuyến học Nghệ An đã nêu rõ mục đích, yêu cầu trong phong trào thi đua Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng phấn đấu đến năm 2020 địa phương có 80% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 70% dòng họ, cộng đồng dân cư, cơ quan đơn vị đạt danh hiệu dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập;

khoc1

khoc2

khoc3

Xây dựng quỹ khuyến học  đạt từ 25 – 30 nghìn đồng/người/năm; Xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên mới, phấn đấu đạt 27% hội viên làm tốt công tác truyền thông khuyến học, khuyến tài.

khoc4

khoc5

khoc6

khoc7

Dịp này, Hội khuyến học Nghệ An đã phát độngTết khuyến học Nghệ An” lần thứ 14 và chuyển 20 chiếc xe đạp của ông Nguyễn Mạnh Cầm nguyên UV Bộ Chính trị – Nguyên phó Thủ tướng Chính phủ – Chủ tịch Danh dự Hội khuyến học Việt nam cho 20 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn; Trao thưởng cho 5 đơn vị: Cửa lò, Hoàng Mai, Yên Thành, Quỳnh Lưu và Anh Sơn có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2016./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh