P/s: Cửa Lò – Xây dựng các kiot dịch vụ tạm thời tại phía Đông để đáp ứng nhu cầu của Du khách

Đăng ngày 05/07/2024