Non nước Cửa Lò

Đăng ngày 20/09/2013

Song Ngư đảo

Nắng chiều vàng nhạt cánh buồm khơi
Lan Châu mây cuốn vi vu gió
Trăng dõi thuyền khuya nước ánh ngời
Đền xưa Vạn Lộc lưu tích sử
Khói hương trầm mặc mãi muôn đời
Mát mặn dòng lam thuyền tấp nập
Chuông chùa Làng Hiếu võng ngàn khơi
Đông Trang chợ sớm đầy tôm cá
Quán xá đông vui rợp bóng người
Mến cảnh, khách về xin dừng lại
Nước, non, sông, núi Cửa Lò tôi
Rừng dương, ngói đỏ chào đón khách
Xuân, hạ, thu, đông rộn tiếng cười