Những hình ảnh ấn tượng tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Đăng ngày 07/05/2024

Những hình ảnh ấn tượng tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” được tổ chức trọng thể tại tỉnh Điện Biên trong sáng 7/5. Nhiều hình ảnh ấn tượng, thể hiện sức mạnh đoàn kết của các lực lượng và cán bộ, Nhân dân ta.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là minh chứng sắt đá, khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đối với cách mạng nước ta; là biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, khẳng định chân lý “không có gì quý hơn độc lập tự do” tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.

w-quoc-huy-1-338.jpg
Xe mô hình Quốc huy diễu hành qua lễ đài.
w-anh-bac-db-1-351.jpg
w-xe-chi-huy-1-369.jpg
Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
w-dien-bien-10-1-336.jpg
Cảnh sát biển Việt Nam – lực lượng chuyên trách, nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn; quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, lập nên truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật” được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
w-nghe-si-1-410.jpg
Khối đại biểu lực lượng văn hóa, nghệ thuật: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đội ngũ văn nghệ sĩ đã có mặt trên các chiến trường ác liệt nhất, đến từng chặng hành quân, từng trận địa pháo, từng chiến hào và trạm xá, sát cánh cùng bộ đội, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong để biểu diễn cổ vũ, động viên góp phần làm nên chiến thắng lịch sử. Khắc ghi lời Bác Hồ dạy: “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”, hôm nay đội ngũ văn, nghệ sĩ cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần làm cho văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”
w-dan-cong-hoa-tuyen-1-443.jpg
Khối Dân công hoả tuyến: Đáp lời Bác Hồ kêu gọi: “Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”, 30 nghìn nam thanh, nữ tú xung phong vào Dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ với quyết tâm: “Dù bom đạn xương tan, thịt nát/ Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh…” để mở đường, vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm, thương bệnh binh, lập nên những chiến công oanh liệt. Trong âm vang chiến thắng Điện Biên Phủ hôm nay, chúng ta càng tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những chiến công, sự hy sinh to lớn của lực lượng Dân công hỏa tuyến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, để cho đất nước nở hoa độc lập
w-dien-bien-5-1-321.jpg
Khối chiến sĩ Điện Biên: “Chiến sĩ anh hùng/ Đầu nung lửa sắt/Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non/ Gan không núng /Chí không mòn”. Với các Đại đoàn: 308 – Quân Tiên phong, Đại đoàn 312 – Chiến thắng, Đại đoàn 316 – Bông Lau, Đại đoàn 304 – Vinh Quang, Đại đoàn Công pháo 351 và Trung đoàn Pháo cao xạ 367, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ; nòng cốt để xây dựng các Quân đoàn chủ lực, lực lượng Pháo binh, Công binh, Phòng không của Quân đội ta.
w-dien-bien-8-1-337.jpg
Khối Lực lượng Tác chiến không gian mạng: Ra đời trong thời kỳ khoa học công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, Lực lượng tác chiến không gian mạng Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng phát triển, lớn mạnh; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các ban, bộ, ngành và địa phương đấu tranh với các thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, hệ thống thông tin trọng điểm quốc gia, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
w-dien-bien-6-1-320.jpg
Khối nữ Quân nhạc Việt Nam cùng với những âm thanh hùng tráng, ngân vang. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, những âm thanh hào hùng của các chiến sĩ Quân nhạc đã góp phần cổ vũ, động viên, thúc giục toàn quân ta hăng hái, vững bước tiến lên phía trước, chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đó đang cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
w-tri-thuc-1-363.jpg
Khối Trí thức: Trí thức Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế tri thức, phát triển nền văn hóa và bảo đảm quốc phòng – an ninh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ trí thức nước ta không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, giàu tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, gắn bó, đồng hành với công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, thống nhất đất nước…
w-cong-an-3-1-473.jpg
Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân: Lực lượng An ninh nhân dân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, chiến đấu anh dũng, hy sinh thầm lặng, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia; vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 4 Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
w-cong-an-2-1-475.jpg
Khối nữ sĩ quan Cảnh sát Giao thông: Từ những ngày đầu Cách mạng tháng Tám và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đội Công an chỉ đường, Đội Công an kiểm tra xe tải, Đội tuần tra kiểm soát trên sông là các tổ chức tiền thân của lực lượng Cảnh sát giao thông đã bảo đảm an toàn các tuyến giao thông – vận tải quan trọng, vận chuyển hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược; phối hợp bảo vệ đồng bào đi sơ tán, bảo vệ các cuộc hành quân, trú quân, góp phần vào thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ.
w-dan-quan-1-444.jpg
Khối nữ Dân quân các dân tộc Tây Bắc: Nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, nữ Dân quân các dân tộc Tây Bắc không quản ngại gian khổ, hy sinh, tích cực tham gia kháng chiến, chăm nuôi bộ đội, thương binh, vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, làm đường giao thông… cùng với phụ nữ cả nước đóng góp hơn 2 triệu ngày công trong Chiến dịch Điện Biên Phủ góp phần làm nên kỳ tích: “Rực trời đất Điện Biên toàn thắng”, kết thúc Cuộc kháng chiến ba nghìn ngày không nghỉ.
w-cong-nhan-1-362.jpg
Khối Công nhân Việt Nam: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân nước ta luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định về mục tiêu, lý tưởng, không ngừng lớn mạnh, hiện đại, có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, tin học, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế hội nhập quốc tế, đang ngày đêm hăng say lao động, sản xuất để cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
w-mo-hinh-dien-bien-1-352.jpg
Xe mô hình biểu tượng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
w-dieu-binh-duong-pho-3-421.jpg
w-dieu-binh-duong-pho-2-1-423.jpg
Người dân tập trung bên các con đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
w-dien-bien-dieu-binh-1-562.jpg
Đoàn diễu hành đi qua các đường phố Điện Biên Phủ.