Căn cứ pháp luật để xử lý công trình không phép trên thửa đất số 54, khối 8, phường Nghi Tân

Đăng ngày 26/03/2017

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, ngày 22/03/2017, UBND phường Nghi Tân phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã tiến hành kiểm tra việc xây dựng công trình tại thửa đất số 54 tờ bản đồ số 02 khối 8 phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò của ông Trần Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Hồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư xây dựng công trình là ông Trần Văn Cậy thường trú tại khối 7, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò không xuất trình được giấy phép xây dựng, cũng như không chứng minh được quyền sở hữu thửa đất trên. Mặt khác, thửa đất nói trên nằm trong khu Quy hoạch chi tiết 1/500 khu chợ cá, khu kho hàng đông lạnh, khu tái định cư và khu dân cư tại phường Nghi Tân đã được UBND thị xã Cửa Lò phê duyệt tại Quyết định số 4127/QĐ.UBND ngày 31/12/2013 và được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1640/QĐ.UBND-GT ngày 15/4/2016. Hiện tại, dự án đang được đầu tư xây dựng. Vì vậy, việc xây dựng công trình nói trên là trái quy định của pháp luật.

giaodann6

Trước đó, UBND phường Nghi Tân và Đội Quản lý trật tự đô thị Cửa Lò cũng đã lập biên bản kiểm tra số: 862/BBKT ngày 22/03/2017 yêu cầu đình chỉ thi công công trình. Sau khi lập biên bản kiểm tra, ông Trần Văn Cậy vẫn không chấp hành, tiếp tục thi công công trình nên ngày 24/3/2017, UBND phường Nghi Tân-TX Cửa Lò đã ra quyết định số 35/QĐ-UBND về việc đình chỉ thi công công trình nói trên. Tuy nhiên, chủ hợp pháp của thửa đất này vẫn không chấp hành mà còn để cho nhiều giáo dân ráo riết tổ chức xây dựng. ( Đây là công trình mà theo nhiều giáo dân nơi đây gọi là nhà nguyện cho khoảng 35 hộ giáo dân ở phường Nghi Tân sinh hoạt tôn giáo khi họ đòi tách riêng lập Giáo họ mới nhưng chưa được các cấp có thẩm quyền đồng ý)

giaodann2

Trước sự việc này, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị có liên quan ở phường Nghi Tân và Thị xã Cửa Lò đã nhiều lần đến gặp gỡ gia đình ông Trần Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Hồng, ông Trần Văn Cậy, các vị chức sắc, chức việc có liên quan để tìm hiểu, kêu gọi, vận động không tổ chức tụ tập đông người, không tiến hành xây dựng khi chưa được phép. Đỉnh điểm là sáng ngày 25/03/2017, dưới sự kích động của 1 số phần tử quá khích như Trần Văn Sáng, hàng trăm giáo dân đã tụ tập tiến hành thi công và có những hành động ngăn cản, lăng mạ các lực lượng chức năng của phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò khi những người này đang đến làm nhiệm vụ

giaodann54

Như vậy, hành vi vi phạm pháp luật xây dựng của các đối tượng có liên quan nói trên là rất rõ ràng. Các cơ quan, đơn vị chức năng của Thị xã Cửa Lò và phường Nghi Tân có thể căn cứ vào các quy định pháp luật sau đây để xử lý :

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở;

Căn cứ Thông tư 02/2014/TT-BXD ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ;

ddd2

Trình tự, thủ tục khi tiến hành xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại thửa đất số 54 tờ bản đồ 02 ở khối 8 phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò là buộc khắc phục hậu quả bằng hình thức buộc tháo dỡ công trình vi phạm:

1) Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính, người có thẩm quyền quy định tại Điều 59 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP có trách nhiệm lập biên bản như sau: hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện thì lập biên bản theo Mẫu biên bản số 01, hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì lập biên bản theo Mẫu biên bản số 02 ban hành kèm theo Thông tư 02/2014/TT-BXD;

2) Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm thì người có thẩm quyền quy định tại Điều 17, Điều 20 và Điều 21 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP có trách nhiệm ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm theo Phụ lục II, Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 180/2007/NĐ-CP;

3) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính (trừ trường hợp vụ việc phức tạp theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính), người có thẩm quyền xử phạt hành chính có trách nhiệm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Mẫu quyết định số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định tại Điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

4) Hết thời hạn quy định tại Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính mà tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt theo Mẫu quyết định số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP đồng thời thông báo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ. Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ;

ddd

Các quy định về xử phạt hành vi xây dựng sai phép có thể áp dụng cho công trình xây dựng tại thửa đất số 54 tờ bản đồ 02 ở khối 8 phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò như sau:

  1. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau:
  2. a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản này;
  3. b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị;
  4. c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình thuộc trường hợp phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
  5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
  6. a) Xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng;
  7. b) Xây dựng công trình sai thiết kế được phê duyệt hoặc sai quy hoạch xây dựng hoặc thiết kế đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với công trình xây dựng được miễn giấy phép xây dựng.
  8. Sau khi có biên bản vi phạm hành chính của người có thẩm quyền mà vẫn tái phạm thì tùy theo mức độ vi phạm, quy mô công trình vi phạm bị xử phạt từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng (nếu có).

 

                                                          Nhóm Phóng viên Đài PT-TH Cửa Lò