Nhìn lại 10 năm triển khai thực hiện chương trình hành động vì trẻ em( 2001-2010)

Đăng ngày 25/03/2014

Xác định nguồn lực con người, tiềm năng và năng lực sáng tạo của con gười là yếu tố quyết định sự phồn thịnh và phát triển bền vững của đô thị du lịch. Chiến lược phát triển con người được xem là trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế  – xã hội mà trước hết là tiểm năng, sức mạnh trí tuệ, tinh thần và đạo đức – là nhân tố quyết định sự phát triển, là vốn quý nhất để xây dựng Thị xã trở thành một khu du lịch trọng điểm mang tầm cỡ Quốc gia của tỉnh và cả nước.  Hàng năm, Thị xã giành  hàng trăm triệu đồng triển khai các chương trình như vận động các tầng lớp nhân dân giành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em. Xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp, huy động nhiều nguồn kinh phí để thực hiện ngày càng hiệu quả hơn quyền trẻ em. Các cấp, các ngành, đoàn thể và xã hội, các cơ quan chức năng luôn tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em, vận động mọi tầng lớp nhân dân quan tâm tới quyền trẻ em theo luật: Quyền được chăm sóc sức khoẻ, quyền được học tập, quyền được vui chơi giải trí, quyền được tham gia các hoạt động xã hội phù hợp, quyền được khai sinh và được tôn trọng. Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thực sự hướng vào các mục tiêu đáp ứng quyền và nhu cầu của trẻ em.

10 năm thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em, 100% trẻ em sinh ra được đăng ký khai sinh; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm từ 23% ( năm 2005 ) xuống còn 15% ( năm 2010 ), thể lực trẻ em ngày càng phát triển, cân đổi hơn. Điều đó thể hiện sự quan tâm của mỗi gia đình cộng về quyển được chăm sóc, nuôi dạy cho trẻ phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Điều ghi nhận hơn cả, không có trẻ em tử vong dưới 1 tuổi và 5 tuổi. Trẻ em mồ côi được cộng đồng quan tâm nâng đỡ, khuyến khích các nhà từ thiện đỡ đầu, chăm sóc hoặc nhận con nuôi. Vì vậy, Cửa lò cơ bản không còn có trẻ em lang thang cơ nhỡ, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều được gia đình, họ hàng nuôi dưỡng chăm sóc chu đáo. 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ khám chữa bệnh đầy đủ, công tác bảo hiểm tai nạn rủi ro được thực hiện đúng luật, đúng mức, hàng năm các ngành chức năng đã phối hợp với Trung tâm y tế tích cực vận động các đợt tiêm chủng và uống VitaminA cho trẻ em đạt tỷ lệ cao ( 98,5% ), không có trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm… Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thị xã liên tục đầu tư thúc đẩy hệ thống giáo dục, mở rộng nhiều loại hình lớp học từ mẫu giao, tiểu học, trung học cơ sở. Tỷ lệ học sinh đến trường đúng độ tuổi ở các cấp đạt 100%, không có trẻ em bỏ học. Thị xã rất quan tâm xây dựng các công trình vui chơi phục vụ thiếu niên nhi đồng để đáp ứng nhu cầu giải trí, thể thao văn nghệ, du lịch cho tuổi thơ. Thị xã hiện có công viên thiếu nhi, có nhà luyện tập thể thao, có sân vận động và 4 bể bơi, gần 100% khối có nhà văn hoá và tụ điểm vui chơi cho trẻ em. Hàng năm có đến 7300 số ấn phẩm và hàng giờ phát thanh dành cho trẻ em.

Những kết quả đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em ở Thị xã Cửa lò, là khẳng định sự quan tâm chăm sóc của Đảng bộ và nhân Thị xã  đối với trẻ em, trước yêu cầu ngày càng phát triển của xã hội, để thực hiện xã hội hoá công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em , làm cho trẻ em thực hiện tốt các quyền của mình, và hiện nay thị xã Cửa Lò đã phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2011 – 2020 với mục tiêu tổng quát là tạo điều kiện tốt nhất nhằm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu và thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em. Tất cả mọi trẻ em đều được sống trong môi trương an toàn và lành mạnh, phát triển hài hoà về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức, có cuộc sống ngày càng một tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên để đạt được mục tiêu đề ra, thì phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan, tiếp tục phấn đấu làm tốt hơn các vấn đề cấp bách như: Tăng cường cam kết chính trị và sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tiếp tục làm tốt công truyền thông nhằm tạo chuyển biến nhận thức và hành động của xã hội, quán triệt đường lối, quan điểm, chiến lược Đại hội Đảng các cấp đề ra “ Chính sách chăm sóc, bảo vệ trẻ em tập trung vào việc thực hiện quyền trẻ em tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn và lành mạnh, phát triển hài hào về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức; trẻ em mồ côi, bị khuyết tật sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội học tập vui chơi “. Đây chính là trách nhiệm của mọi ngành, mọi người, mọi gia đình và cộng đồng; là vấn đề cần được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ưu tiên của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành và đoàn thể các cấp trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2011 – 2020, nhằm đáp ứng quyền cơ bản của trẻ em được tôn trọng, và cũng chính là cánh cửa mở nhận thức sâu sắc sự nghiệp trồng người trên quê hương của Bác Hồ./.

Theo: Phùng Đức Thuật( Phòng LĐTB và XH)