Nhiều hoạt động sôi nổi đón nhận dòng họ văn hoá Linh Quận Công Nguyễn Trọng Đạt.

Đăng ngày 25/03/2024

Nhiều trò chơi dân gian như: Lắc mủng, kéo co, bắt vịt, giải cờ thẻ giữa các đội tàu, các dòng họ đã khuấy động chương trình lễ đón nhận dòng họ văn hoá và kỷ niệm 5 năm đón nhận bằng di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia mộ, đền và nhà thờ Linh Quận Công Nguyễn Trọng Đạt.

Nguyễn Trọng Đạt là con trai thứ 10 của Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí. Ông vốn là bậc kỳ tài trong thiên hạ, văn võ song toàn có công với dân, với nước được triều Lê sơ phong nhiều tước, hàm: “Tín đạt đại phu xuất thân, tán trị công thần, Bắc quân đô đốc lịch trung dinh thượng tướng quân Linh Quận Công Nguyễn Trọng Đạt”.

Với dòng dõi trâm anh thế phiệt, vốn có tài năng bẩm sinh hơn người, được rèn luyện từ nhỏ, theo cha tham gia nhiều trận mạc và lập nhiều chiến tích hiển hách. Năm Bính Dần 1446, Chiêm Thành xâm lấn bờ cõi nước ta ở phía Nam, ông theo cha đi đánh Chiêm Thành. Trận chiến thắng lợi, ông được triều đình giao thêm trọng trách cải tạo tù binh ở Đồng Xô – Bàu Ố. Ở nơi cải tạo nhiều nắng gió, thiếu thốn, khó khăn nhưng hai cha con ông đã thành công trong việc thu phục tù binh, lập nên 2 trang Đồng Xô – Bàu Ố.

Năm Canh Thìn 1460 với chức vụ là Thượng tướng quân Bắc Quân Đô đốc theo lệnh cha cùng các anh trai, với vai trò nòng cốt ông đã có công lớn trong việc lật đổ Lê Nghi Dân đem Lê Tư Thành lên ngôi báu Đại Thống. Năm 1471, ông cùng các anh trai theo vua Lê Thánh Tông đi đánh quân Chiêm Thành, cuộc chiến thắng lợi nhưng do bị thương nặng nên trên đường trở về ông đã mất. Đó là vào ngày 17 tháng 5 năm Tân Mão 1471. Ông được an táng tại Bàu Sen – Kim Ổ, (nay thuộc phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò) và được người dân nơi đây suy tôn là Thành hoàng làng.

Gia đình ông định cư tại Thượng xá làng Yên Lương. Ông có ba bà phu nhân, chính thất được phong là Dương Thị Thục Nhân (Nguyễn Thị Thu) và hai bà kế thất đều phong là quận phu nhân. Ông có hai người con trai, trưởng nam là Yên Nghĩa Hầu Nguyễn Đình Đệ. Con trai thứ là Dương Võ Bá Nguyễn Đình Thủy là người có công xây dựng và tôn tạo nhà thờ Linh Quận Công ở khối Yên Đình, phường Nghi Thủy.

Mộ và Đền thờ Nguyễn Trọng Đạt nằm ở phường Nghi Hương bên Bàu Sen thanh tịnh, được nhân dân chăm lo hương khói chu đáo. Còn nhà thờ tại Khối Yên Đình, phường Nghi Thủy tọa lạc trên diện tích  500m2 được con cháu góp công góp của tôn tạo trùng tu.

Trong suốt dòng chảy lịch sử của dân tộc, thời nào dòng họ Nguyễn Đình cũng xuất hiện nhiều bậc hiền tài có công với quê hương, đất nước. Công lao to lớn của các bậc tiền nhân vẫn đang được những thế hệ con cháu hôm nay tôn vinh và tiếp nối.

Nhân kỷ niệm 5 năm đón nhận bằng di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia mộ, đền và nhà thờ Linh Quận Công Nguyễn Trọng Đạt (2019 – 2024); UBND phường Nghi Thủy phối hợp với con cháu dòng họ Nguyễn Đình tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, mang tính thu hút, đoàn kết anh em, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để nhân dân thưởng ngoạn những gì tốt đẹp của kho tàng trò chơi dân gian quý báu của địa phương, lưu truyền, gìn giữ để tạo nhiều động lực dựng xây dòng họ, quê hương ngày càng lớn mạnh, phồn thịnh.

                                                 Nguyễn Hương – Duy Quý