Nhiều hoạt động hấp dẫn trong Lễ hội “Phúc Lục Ngoạt” đền Yên Lương 2022

Đăng ngày 11/07/2022

Lễ hội “Phúc Lục Ngoạt” đền Yên Lương năm 2022 sẽ được diễn ra trong 3 ngày từ ngày 12 – 14/7/2022 (tức ngày 14 – 16/6 âm lịch)

Ngoài các lễ chính tại Đền và màn rước kiệu bằng đường biển và đường bộ, UBND phường Nghi Thuỷ phối hợp với BTC Lễ hội đền Yên Lương năm 2022 tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao và các trò chơi dân gian như Đập niêu, Bịt mắt bắt vịt, vòng xe lăn bánh, thổi bóng về đích…

Lễ hội là dịp để con cháu xa gần về thắp hương, tưởng nhớ đến những vị thần có công bảo vệ và ban nhiều điều tốt đẹp cho người dân. Đồng thời, phát huy truyền thông nhớ nguồn, củng cố tình đoàn kết cộng đồng, giữ gìn, phát huy di sản văn hoá của dân tộc.

                                                                          Nguyễn Hương