Nhà hàng Hoa Nguyệt 89

Đăng ngày 29/05/2015

nha hang hoa nguyet toanCảnh toàn nhà hàng Hoa Nguyệt 89

hoa-nguyet1

nha hang hoa nguyet1

hoa-nguyet

nha hang hoa nguyet3

hai san
nhà hàng có các món ăn hải sản tươi ngon

hai san1

 hai san2

hai san3