Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc được vay ký quỹ tối đa 100 triệu đồng

Đăng ngày 29/05/2020

Từ ngày 15/5/2020, Ngân hàng Chính sách- xã hội (CSXH) thị xã Cửa Lò  nhận ký quỹ và cho vay để ký quỹ tối đa 100 triệu đồng đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.

 Việc nhận ký quỹ và cho vay để ký quỹ được thực hiện theo Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Theo đó, người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện đúng hợp đồng, về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước, người lao động thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng CSXH trên địa bàn nơi người lao động  đăng ký thường trú.

Toàn bộ khoản vay được sử dụng để ký quỹ tại Ngân hàng CSXH nơi cho vay. Khách hàng không phải thực hiện đảm bảo tiền vay. Thời gian ký quỹ là 5 năm 6 tháng.

                                                                                        Hữu Lương