Người gàn dở

Đăng ngày 30/09/2019

Phóng sự không lời bình – Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019