Người dọn rác làm đẹp làng chài biển Cửa Lò (phát sóng NTV ngày 21/06/2019)

Đăng ngày 21/06/2019

Từng bị những người xung quanh cho là không bình thường,“Vô công rồi nghề” khi tự mình nghĩ ra việc dọn rác ở kè Bến cá. Nhưng, nhờ vào hành động nhỏ của ông cùng với một số CCB trong khối, hơn một năm nay rác thải ở khu vực này đã phần nào giảm bớt. Người cho là không được bình thường mà chúng tôi muốn nhắc đến là CCB Phùng Bá Trung – Người khởi xướng phong trào giải cứu kè Bến cá khỏi rác thải, làm đẹp làng chài biển Cửa Lò.