Người dân Cửa Lò nỗ lực vì cuộc sống xanh (phát sóng NTV ngày 03/09/2019)

Đăng ngày 03/09/2019

Cửa Lò được biết đến là một đô thị du lịch biển Xanh  – sạch – đẹp và văn minh. Đây là kết quả của sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là người dân trên địa bàn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và có những hành động để chung tay bảo vệ môi trường.