Nghi Thu nỗ lực xây dựng phường văn minh đô thị (phát sóng NTV ngày 21/05/2019)

Đăng ngày 21/05/2019

Là phường trọng tâm du lịch của thị xã Cửa Lò với 10 đơn vị khối, 69 cơ quan, khách sạn nhà nghỉ và gần 100 ki ốt dịch vụ các loại, sau 4 năm nỗ lực phấn đấu, chính quyền và nhân dân phường Nghi Thu đã thực hiện thành công 25 tiêu chí trong 5 tiêu chuẩn của phường văn minh đô thị.