Nghi Thu học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 và giới thiệu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

Đăng ngày 31/08/2023

Sáng ngày 31/8, Đảng ủy phường Nghi Thu đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023, giới thiệu nội dung cốt lõi tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh, phòng chống tham nhũng và quán triệt Nghị quyết số 39 – NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Nghi Thu đã đã được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường quán triệt chuyên đề năm 2023 đó là “Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển; Giới thiệu nội dung chủ yếu của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cũng tại hội nghị này, Đảng bộ phường Nghi Thu còn quán triệt Nghị quyết số 39 – NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  Quan điểm của Bộ Chính trị khi ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW là xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyềnNhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.

Thông qua hội nghị nhằm bồi dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị; giúp mỗi cán bộ, đảng viên phường Nghi Thu thấy rõ được trách nhiệm của bản thân trong việc đấu tranh phòng chống các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực và có hành động cụ thể để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 – NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị sao cho ngày càng đạt hiệu quả cao.

                                                           Hữu Lương – Ngọc Ánh