Nghi Thu:Đón nhận huân chương lao động hạng ba

Đăng ngày 23/03/2014

 

Những năm gần gần đây, Đảng bộ và nhân dân phường Nghi Thu thị xã Cửa Lò phát huy tốt truyền thống cách mạng của quê hương để thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, trong giai đoạn 2005 – 2010, nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang du lịch dịch vụ đã đưa tốc độ phát triển hàng năm đạt từ 23 – 24%. Giá trị sản xuất toàn phường năm 2005 là 28,3 tỷ đồng thì năm 2010 tăng lên 80,4 tỷ đồng, bình quân thu nhập mỗi người dân đạt 20 triệu đồng/năm. Văn hóa xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhất là Nghi Thu là trong 5 phường xã đầu tiên của tỉnh được công nhận xã văn hóa. Trạm y tế cũng đạt 10 chuẩn quốc gia về y tế; Về giáo dục, cả 3 hệ học đều được xếp vào tốp đầu của thị xã, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo.
Ghi nhận những nổ lực đó, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba cho cán bộ và nhân dân Nghi Thu.
Dịp này, Nghi Thu còn công bố Nghị quyết của Thủ tướng chính phủ về việc chuyển đổi từ xã lên phường, công bố quyết định của Bộ công an về việc thành lập Công an phường Nghi Thu và quyết định của trưởng công an Cửa Lò bố nhiệm trung tá Vương Anh Tuấn làm trưởng công an phường

Theo: HL