Nghi Thu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023

Đăng ngày 22/08/2023

Sáng ngày 22/8, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh phường Nghi Thu đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023. Dự lễ khai mạc có đồng chí Trung tá Võ Văn Hùng  – Chính trị viên phó BCH quân sự thị xã; Nguyễn Văn Hùng  – Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên BCH quân sự phường cùng các đồng chí phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ, các thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh phường và 50 học viên thuộc đối tượng 4 là đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ đảng thuộc Đảng bộ phường Nghi Thu.

Trong thời gian tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được giảng viên Ban chỉ huy Quân sự Thị xã trao đổi các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng & an ninh; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng & An ninh, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, luật dự bị động viên; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Mục đích là giúp học viên nắm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận để vận dụng vào thực tiễn trên cương vị chức trách, nhiệm vụ của mình ở từng cơ quan, đơn vị, cơ sở. Từ đó góp phần xây dựng khu vực phòng thủ phường và Thị xã Cửa Lò ngày càng vững chắc trong tình hình mới.

  Hữu Lương – Ngọc Ánh