Nghi Tân khai mạc huấn luyện dân quân cơ động năm 2024

Đăng ngày 05/04/2024

Sáng ngày 5/4/2024, UBND phường Nghi Tân tổ chức khai mạc huấn luyện Dân quân cơ động năm 2024. Dự khai mạc có đại diện BCH quân sự thị xã; Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ phường, các ban ngành, đoàn thể; Bí thư, khối trưởng, trưởng Ban công tác mặt trận, Thôn đội trưởng cùng các chiến sỹ dân quân cơ động.


Tham gia khoá huấn luyện năm 2024, phường Nghi Tân có 30 cán bộ, chiến sỹ tham gia. Trong thời gian 12 ngày lực lượng dân quân trên địa bàn phường sẽ được học tập giáo dục chính trị và huấn luyện để hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch trong chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; hiểu rõ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; thành thạo kỹ thuật, chiến thuật dân quân tự vệ bộ binh, sự dụng vũ khí tự tạo, chiến thuật đến cấp Trung đội dân quân tự vệ; phòng thủ dân sự; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ… để vận dụng tốt nội dung đã học vào tham gia phối hợp hoạt động, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự ATXH ở địa phương. Qua đó, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và củng cố quốc phòng an ninh tại địa phương.

Tại Lễ khai mạc, đại diện các chiến sỹ tham gia huấn luyện đã tiến hành ký cam kết giao ước thi đua gữa các Tiểu đội./.

Đàm Hiền – Tạ Nhật