Nghi Tân học tập, quán triệt Nghị quyết số 39 và sinh hoạt CLB thời sự pháp luật quý 4/2023

Đăng ngày 09/11/2023

Sáng ngày 9/11, Đảng uỷ phường Nghi Tân tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 39 – NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và sinh hoạt CLB thời sự pháp luật quý 4/2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã; Đậu Phương Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể phường; Các Chi ủy, Ban công tác Mặt trận các khối và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phường.

Theo đó, cán bộ, đảng viên phường Nghi Tân đã được đồng chí Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã quán triệt các chỉ tiêu, nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39- NQ/TW của Bộ Chính trị, nhất là 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, trong đó nổi bật: Thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện, nhanh, mạnh hơn; phát huy truyền thống, văn hóa mang đậm bản sắc xứ Nghệ trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển; Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; Tập trung phát triển Nghệ An thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, y tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện tốt an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo; Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực hiệu quả của các cấp chính quyền; cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân…

Cũng tại hội nghị lần này, Đảng uỷ phường Nghi Tân đã tổ chức sinh hoạt CLB thời sự pháp luật quý 4/2023 về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15, hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi của Nghị quyết và Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội; Nâng cao ý thức, trách nhiệm, từ đó xác định được nhiệm vụ của tổ chức và của từng cá nhân./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh