Nghi Tân: Đại hội Hội TT Trường sơn Đường Hồ Chí Minh lần thứ nhất

Đăng ngày 23/03/2015

Sáng ngày 23/3/2015, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh phường Nghi Tân tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015 – 2020.

nt

nt1

nt3

nt4

nt2

nt5

Hội truyền thống trường sơn đường Hồ Chí Minh phường Nghi Tân hiện có 40 hội viên, trong đó  38 đồng chí là bộ đội, 2 đồng chí là TNXP. Trong thời gian qua, các hội viên đã thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương, và tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Với mong muốn củng cố xây dựng tổ chức hội thực sự mạnh về mọi mặt, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên, Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh phường Nghi Tân lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đáp ứng nguyện vọng của toàn thể hội viên. Nhằm giúp cho các hội viên được giao lưu tình cảm đồng chí đồng đội, góp phần tích cực vào việc xây dựng phường Nghi Tân ngày càng giàu mạnh. Đại hội cũng đã thông qua chương trình hoạt động của Hội thời gian tới, và bầu BCH khóa mới gồm 3 đồng chí./.

Mỹ Hạnh – Duy Qúy