Nghị quyết số 39 là ‘kim chỉ nam’ để Nghệ An tạo đột phá phát triển

Đăng ngày 18/09/2023

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được chuyển tải đến 655 điểm cầu trên toàn tỉnh. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức cho rằng, đây là “kim chỉ nam” để Nghệ An tạo đột phá.

1_dung.png

“Việc Ban Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp về Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An, cho thấy tầm quan trọng của Nghị quyết, đặc biệt là sự quan tâm của Trung ương đối với sự phát triển của tỉnh, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng để phổ biến, quán triệt, truyền tải những nội dung cơ bản, những điểm mới trọng tâm, nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Đặc biệt là yêu cầu đặt ra, những việc cần phải triển khai trong các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, lan tỏa được ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị từ Trung ương, các địa phương trong vùng, đặc biệt là trong toàn Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết quan trọng này.

bna_SKH.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tại điểm cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 là bước đi đầu tiên, là tiền đề rất quan trọng để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Những nội dung được quán triệt và tiếp thu tại hội nghị sẽ là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành triển khai, cụ thể hóa đầy đủ, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đề ra; nội dung Nghị quyết số 39 cùng với Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã định vị, xác định rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sự phát triển tỉnh Nghệ An trong tương quan phát triển tổng thể của vùng và cả nước; đồng thời, mở ra cơ hội mới, “thời cơ vàng”, khẳng định niềm tin và kỳ vọng phát triển tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tới, với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

bna_kehoach.jpg
Điểm cầu trực tuyến tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: M.H

Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; cũng thấy rõ trách nhiệm và sẽ chủ động tập trung cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết, các nội dung Chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong quá trình tham mưu, xây dựng kế hoạch, giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và hàng năm, nhất là phấn đấu thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng nền kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động, phân bổ, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư và phát triển. Đặc biệt, sở cũng sẽ sớm nghiên cứu, đề xuất, tham mưu để thể chế hóa, xây dựng thành các cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính, ngân sách, đầu tư, phân cấp quản lý, bảo đảm nguồn lực để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 39-NQ/TW đã đề ra”.

2_quang.png

“Hôm nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng phối hợp cùng Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên phạm vi toàn tỉnh. Có thể nói, từ trước đến nay, chưa có một hội nghị nào có quy mô lớn như thế này; đặc biệt, do Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương trực tiếp tham dự và quán triệt nghị quyết. Đây là nghị quyết có ý nghĩa, tầm quan trọng, là “kim chỉ nam” về định hướng phát triển của tỉnh Nghệ An trong vòng 20 năm tới mang tính thống nhất từ Trung ương đến tỉnh và từng cấp ủy, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Đây là cơ hội, trách nhiệm của Trung ương giúp Nghệ An phát triển, trở thành tỉnh khá như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn.

Trong 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, có nhiệm vụ ưu tiên phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng kinh tế trên địa bàn tỉnh; đặc biệt hiện nay, hoạt động của doanh nghiệp là đầu tư phát triển hạ tầng Khu Kinh tế Đông Nam – vùng kinh tế động lực của tỉnh, với 5 khu công nghiệp trọng điểm. Bởi vậy, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị đang tạo ra niềm tin, động lực để Nghệ An có bước phát triển nhảy vọt về hạ tầng; đặc biệt, hạ tầng Khu Kinh tế Đông Nam. Khi Khu kinh tế được đầu tư quy mô hạ tầng lớn sẽ là cơ sở quan trọng để thu hút nhiều nhà đầu tư với các dự án động lực, nhất là các dự án FDI. Khi Khu kinh tế được đầu tư quy mô hạ tầng lớn công nghiệp góp phần tăng thu ngân sách cho tỉnh, giải quyết việc làm, thu nhập cho người dân, nhất là địa bàn miền Tây của tỉnh.

bna_2.jpg
Sản xuất tại Công ty may Phú Linh (Diễn Châu). Ảnh: Lâm Tùng

Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị là “kim chỉ nam”, muốn đạt được mục tiêu phát triển trở thành tỉnh khá như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn, thì quá trình triển khai, Trung ương và tỉnh cần bố trí, phân công, phân nhiệm rõ trách nhiệm, triển khai cho từng ngành, từng cán bộ phù hợp, tâm huyết; gắn kiểm tra, đánh giá, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kịp thời, đảm bảo nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất trong thực tiễn.

3_son.png

“Từ trước đến nay, ở cấp xã chưa bao giờ được tham dự một hội nghị có quy mô lớn như Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An. Dù tham dự theo hình thức trực tuyến, nhưng toàn bộ chương trình, nội dung của nghị quyết đều được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở địa phương lĩnh hội; cảm nhận được “sức nóng” của nghị quyết được chuyển tải đầy đủ đến cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội để từ đó cùng chung một nhận thức, trách nhiệm, ý chí, quyết tâm, đồng thuận trong quá trình triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống ở cơ sở.

Thông qua tiếp thu các nội dung được truyền đạt, Đảng bộ và Nhân dân xã Tam Quang nói riêng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi nói riêng thấy rõ nhiều cơ hội phát triển trên cơ sở khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên sẵn có của địa phương; đặc biệt là các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong nghị quyết liên quan đến tiềm năng, thế mạnh vùng miền núi thông qua đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao; kể cả khai thác các bản sắc văn hóa, các yếu tố tự nhiên và xã hội để phát triển du lịch…

bna_tuongduong.jpg
Điểm cầu tại huyện Tương Dương. Ảnh: Mai Hoa

Đó còn là cơ hội để phát triển giáo dục, y tế thông qua các chính sách đầu tư, phát triển hệ thống trường, lớp và hỗ trợ học sinh học tập, nhằm nâng cao trình độ học vấn, học nghề để giải quyết việc làm, tăng thu nhập, đảm bảo an sinh…

Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị không chỉ tạo cơ hội, động lực cho tỉnh, mà kể cả xã Tam Quang với quyết tâm hành động đưa địa phương “bước thật mạnh, tiến thật xa”, đóng góp vào thành tích chung của tỉnh”.

4_thuan.png

“Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị được triển khai đến các điểm cầu ở các huyện, thành, thị xã và các tổ chức cơ sở Đảng; thể hiện ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cũng nhận thức rõ đây là cơ hội được trực tiếp nghe lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An quán triệt, phổ biến nghị quyết; thấy rõ quyết tâm, trách nhiệm vào cuộc mạnh mẽ của Trung ương, của tỉnh đối với sự phát triển chung của tỉnh và trong từng lĩnh vực, địa phương; kể cả trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của chính mình.

Đối với xã Quỳnh Lập, thông qua tiếp thu nghị quyết; cấp ủy, chính quyền nhận thức sâu sắc và xác định rõ trách nhiệm cùng với cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương triển khai thực hiện nghị quyết thành công.

bna-Một góc xã biển Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. Ảnh Thành Cường.jpeg
Một góc xã biển Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. Ảnh Tư liệu Thành Cường

Cùng với các cơ chế, chính sách và nguồn ngoại lực, cấp ủy, chính quyền cũng tập trung phát huy nội lực, tạo sự thống nhất trong nhận thức, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện, nhanh, mạnh hơn trong toàn Đảng bộ và Nhân dân trên cơ sở phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương: có 12 km chiều dài bờ biển; có Khu Công nghiệp Đông Hồi; có quy hoạch cảng biển; quy hoạch xây dựng điện khí…

Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến của cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, nhất là vai trò của cấp cơ sở, vừa tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính quyền cấp trên, vừa giải quyết các vấn đề phát sinh đặt ra tại cơ sở”.

5_duong.png

“Nghị quyết số 39 là sự kế thừa của Nghị quyết số 26; qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An đã có bước phát triển khá toàn diện về kinh tế – xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của đại đa số người dân trong 10 năm qua đều đi lên.

Được trực tiếp nghe quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, những cán bộ, đảng viên ở cơ sở như tôi rất tự hào và vinh dự, không chỉ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục quan tâm ban hành nghị quyết riêng cho tỉnh mà còn trực tiếp về truyền đạt, phổ biến nghị quyết. Đặc biệt, phấn khởi hơn khi nhiều “điểm nghẽn”, “nút thắt” trong quá trình phát triển của tỉnh thời gian qua sẽ dần được tháo gỡ thông qua các đường hướng, chính sách được xác định rất cụ thể trong nghị quyết.

Đối với xã Diễn Xuân, một xã sản xuất nông nghiệp, vấn đề lâu nay đó chính là “câu chuyện” sản xuất nông nghiệp không hiệu quả, dẫn đến người dân không mặn mà với đồng ruộng, tình trạng bỏ ruộng đã xảy ra.

bna_dienchau.jpg
Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại điểm cầu huyện Diễn Châu. Ảnh: M.H

Nghị quyết số 39 ra đời với yêu cầu đặt ra sẽ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Khi sản xuất nông nghiệp được chuẩn về giống, chuẩn về quy trình, kỹ thuật sản xuất, chất lượng sản phẩm tốt, gắn với làm tốt công tác thị trường, thì sẽ tạo hiệu quả cao. Đây là cơ hội mới cho nông dân và vùng nông thôn Nghệ An nói chung và xã Diễn Xuân nói riêng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới”.

Nguồn: Báo Nghệ An