Nghi Hương tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2022 cho các tổ chức hội

Đăng ngày 30/08/2022

Chiều ngày 30/8, các tổ chức hội, gồm: Hội cựu chiến binh, Hội hiên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên phường Nghi Hương đã phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề năm 2022 cho các hội viên, đoàn viên. Đ/c Hoàng Thị Kim Ngọc, UV BCH Hội LHPN thị xã, đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND phường; cán bộ, đoàn viên các tổ chức hội cùng dự.

Theo đó, tại chương trình, hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Minh Lương- Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trao đổi nội dung chuyền đề về: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực tiên phong, gương mẫu, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình tình mới” và tóm tắt nội dung tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ của chương trình, các hội viên, đoàn viên các tổ chức hội địa phương đã được tiếp nhận một số thông tin quan trọng khác, như: liên quan đến vấn đề giải tỏa các ki ốt phía Đông đường Bình Minh; việc sáp nhập TX Cửa Lò vào thành phố Vinh; tiến độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của địa phương và xem những thước phim tư liệu quý về chủ tịch Hồ Chí Minh…

Việc tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên các tổ chức hội của địa phương là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, ý chí, nhân cách người cán bộ đảng viên, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị trong các tổ chức hội, trong đoàn viên, hội viên, góp phần quan trọng để xây dựng các tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Phan Thành- Tạ Nhật