Nghi Hương  sơ kết đề án xây dựng công an phường  điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; xây dựng phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023

Đăng ngày 02/11/2023

Chiều ngày 2/11, phường Nghi Hương đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án “Xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”; “Xây dựng phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Các đồng chí:  Thượng tá Trần Hữu Văn – Phó trưởng Công an thị xã Cửa Lò; Lê Thị Hồng Nhung – Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí  trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, trưởng các tổ chức đoàn thể, Hiệu trưởng các trường, Công an phường và đại diện 6 khối dân cư ở Nghi Hương tham dự.

Năm 2023, ngay sau khi triển khai đề án xây dựng “phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”, Nghi Hương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, đặc biệt là nội dung các tiêu chí của đề án để các đoàn thể, đơn vị và nhân dân chung tay thực hiện. Nhờ đó đến nay Nghi Hương cơ bản thực hiện tốt 34 tiêu chí “Xây dựng phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Nghi Hương cũng đã đạt 18/22 tiêu chí xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”. Qua đó  góp phần làm cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Nghi Hương chuyển biến rõ nét, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác của công an phường…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày ý kiến về tiến độ, những thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện đề án; Đồng thời, thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp để trong thời gian tới thực hiện tốt hơn các tiêu chí đã đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá  Trần Hữu Văn – Phó trưởng Công an thị xã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2023; đồng thời đưa ra một số định hướng để phường Nghi Hương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả  đề án trong thời gian tới. Qua đó góp phần xây dựng công an phường sớm trở thành điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; phường Nghi Hương sớm trở thành điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thị xã Cửa Lò.

Hữu Lương – Ngọc Ánh