Nghi Hương sẽ sáp nhập 14 khối xuống còn 6 khối dân cư

Đăng ngày 04/05/2019

Sáng ngày 4/5, phường Nghi Hương tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 9 (bất thường). Các đ/c Nguyễn Đình Hùng – Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Hồ Minh Thắng – Trưởng công an thị xã, Trưởng đoàn chỉ đạo phường Nghi Hương,  đại diện các tổ chức, đoàn thể , đơn vị, cơ quan, các Khối dân cư thuộc phường Nghi Hương cùng tham dự

hbt

Kỳ họp đã thông qua đề án sáp nhập và thành lập khối mới trên địa bàn phường Nghi Hương. Theo đó, Phường Nghi Hương sẽ sáp nhập từ 14 khối xuống còn 6 khối. Khối 1, khối 2 sẽ sáp nhập lại và có tên gọi mới là khối Vĩnh Tiến; Khối 3 được giữ nguyên có tên gọi mới là khối Vĩnh Tân; Khối 4, 5, 6 sẽ sáp nhập lại và có tên gọi mới là khối Mỹ Thắng; Khối 7, 8, 9 sẽ sáp nhập lại và có tên gọi mới là khối Hồng Phong; Khối 10, 11, 12 sẽ sáp nhập lại và có tên gọi mới là khối Điện Biên; Khối 13, 14 sẽ sáp nhập lại và có tên gọi mới là khối Trần Phú.

hbt1

Sau khi nêu rõ đề án sáp nhập, kỳ họp đã thảo luận và lấy ý kiến thống nhất. 100% đại biểu đồng ý với nội dung của đề án đưa ra đồng thời đã thông qua Nghị quyết của kỳ họp.

hbt2

Việc sáp nhập và thành lập khối mới là phù hợp với thực tiễn của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, tinh gọn bộ máy, giảm số người hoạt động chuyên trách, tăng cường đầu tư, xây dựng công trình phúc lợi xã hội từ cộng đồng dân cư, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống./.

   Nguyễn Hương – Ngọc Ánh