Nghi Hương quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị

Đăng ngày 17/09/2019

Sáng 17/9, Đảng bộ phường Nghi Hương thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thông tin về tình hình biển đông.

qt

qt1

qt2

Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu rất cao trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; vừa đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương. Do đó, cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt nội dung, ý nghĩa của Chỉ thị, Đảng bộ phường Nghi Hương còn xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện. Qua đó không chỉ thực hiện tốt nội dung của Chỉ thị, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh mà còn thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

qt3

qt4

Dịp này, cán bộ, đảng viên phường Nghi Hương còn được lãnh đạo Ban tuyên giáo thị ủy Cửa Lò thông báo về tình hình biển đông thời gian gần đây./.

         Hữu Lương –  Duy Quý