Nghi Hương: Mít tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS

Đăng ngày 29/11/2016

huonghiv

Hiện nay, tại Thị xã Cửa Lò có 98 người nhiễm HIV/AIDS, phường Nghi Hương có 8 người, trong đó 4 người đã chết và 4 người đang ở trại giam.

Với mục đích, góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”, lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS được phường Nghi Hương tổ chức nhằm khuyến khích mỗi người tự giác và chủ động tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với các em học sinh, chủ nhân tương lai của đất nước. Chủ đề của ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS năm nay là: Chương trình phối hợp của liên hợp quốc về HIV/AIDS phát động toàn cầu  hưởng ứng các mục tiêu 90 – 90 – 90 và kết thúc chiến dịch HIV/AIDS ở Việt Nam vào năm 2030.

Tại lễ mít tinh, Ban chỉ đạo phòng chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS đã kêu gọi các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội,  cùng cán bộ, học sinh và mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, để tiếp tục hỗ trợ ngày một thiết thực và có hiệu quả hơn cho công cuộc phòng chống HIV/AIDS ở Thị xã Cửa Lò nói chung, phường Nghi Hương nói riêng, góp phần đảm bảo sự ổn định phồn vinh của đô thị./.

Mỹ Hạnh – Đậu Thuận