Nghi Hương: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/ 2015)

Đăng ngày 17/11/2015

gapmath

Những năm qua, nhờ triển khai tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong khu dân cư”, đến nay, phường Nghi Hương đã xây dựng được 14/14 khối đạt đơn vị văn hóa cấp thị và 2 đơn vị cấp tỉnh, chất lượng gia đình văn hóa đạt 93%, 3 trường học đạt chuẩn Quốc gia  giai đoạn 2. Hộ giàu ngày càng tăng lên, hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 2,8%. Phường đã làm tốt việc phối hợp với công an địa phương chăm lo giúp các đối tượng chậm tiến; Thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, nên tỷ lệ người nghiện ma túy trong năm không phát sinh… Phường nhiều năm liên tục đạt an toàn làm chu, làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân.

Với những kết quả đã đạt được, Nghi Hương tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của UBMTTQ phường, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng địa phương trở thành đơn vị trung tâm du lịch biển xanh, sạch, đẹp, giàu mạnh, văn minh, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, mức thu nhập của nhân dân ngày càng được nâng lên./.

Đàm Hiền – Duy Quý