Nghi Hương: Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đăng ngày 28/06/2021

Sáng ngày 28/6, HĐND phường Nghi Hương đã khai mạc kỳ họp lần thứ nhất khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Võ Văn Hùng- Ủy viên BTV thị ủy, Phó chủ tịch UBND thị xã; Nguyễn Đức Tình, Phó chủ tịch UBMTTQ thị xã; đại diện một phòng, ban cơ quan thị ủy; các đồng chí trong BTV đảng ủy phường; các đại biểu HĐND phường tham dự.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã được nghe đại diện Ủy ban bầu phường báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường khóa  XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, trên tinh thần dân chủ, đúng luật cuộc bầu cử HĐND phường Nghi Hương khóa XX đã thành công tốt đẹp. Cử tri phường Nghi Hương đã lựa chọn từ 41 ứng cử viên để bầu ra 21 vị đại biểu trong HĐND phường khóa XX  nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng cử tri đi bầu là 4.697/4.697, đạt tỷ lệ 100%. Trong  số 21 vị đại biểu HĐND khóa mới có 07 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 33%; trẻ tuổi 5 đại biểu, chiếm tỷ lệ 23,8%; ngoài đảng 02 đại biểu, chiếm tỷ lệ 9,5%.

Tại kỳ họp, HĐND phường Nghi Hương đã trao giấy xác nhận tư cách đại biểu cho 21 vị đại biểu HĐND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời xem xét các tờ trình và tiến hành bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, các Trưởng, phó Ban và quyết định số lượng các Ban HĐND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026; Xem xét các tờ trình và tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ủy viên UBND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Kỳ họp đã tiến hành thông qua các Nghị quyết kết quả bầu cử, cụ thể: ông  Trần Minh Lương- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường khóa XIX tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường Nghi Hương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Hoàng Văn Việt – Phó chủ tịch HĐND phường khóa XIX tiếp tục được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; HĐND phường cũng đã bầu 04 vị giữ chức vụ Trưởng, Phó các ban của HĐND phường khóa XX, thành viên các ban HĐND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường. Theo đó, ông Trần Thọ Đạt- Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường khóa XIX tiếp tục trúng cử chức danh Chủ tịch UBND phường Nghi Hương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Đậu Khắc Trung – Phó chủ tịch UBND phường khóa XIX tiếp tục trúng cử chức danh Phó chủ tịch UBND phường Nghi Hương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Trần Việt Đức-Trưởng công an phường và ông Hoàng Văn Hòa- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường được bầu giữ chức danh Ủy viên UBND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cũng trong chương trình của kỳ họp lần này các đại biểu tham dự được nghe UBND phường báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghe UBND phường báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 13 HĐND phường khóa XIX; Nghe UBMTTQ phường báo cáo về công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 và những kiến nghị đề xuất với HĐND phường trong thời gian tới; Nghe thường trực HĐND báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm, chương trình hành động 6 tháng cuối năm 2021 và dành thời gian thảo luận những vấn đề quan trọng khác, đồng thời tiến hành thông qua các tờ trình, Nghị quyết của kỳ họp./.

Phan Thành- Nhật Hải