Nghi Hương: Học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ VI

Đăng ngày 25/09/2020

Sáng ngày 25/9, Đảng bộ phường Nghi Hương tổ chức hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã Cửa Lò lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ phường Nghi Hương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội phường Nghi Hương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, xác định được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm đưa thị xã phát triển nhanh, bền vững trong một giai đoạn mới.Với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể,  đó là, trong 5 năm tới cần tạo ra được 3 đột phá về thể chế, nguồn lực, cải cách hành chính, xây dựng 4 chương trình hành động bao hàm 16 kế hoạch và đề án gắn với từng nhiệm vụ cụ thể vì mục tiêu xây dựng thị xã trở thành một đô thị văn minh hiện đại.

Cũng tại hội nghị, Đảng bộ phường cũng đã quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Nghi Hương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đây là những nội dung quan trọng, qua đó giúp cho các thành viên MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội Nghi Hương có cơ hội được biết, tiếp thu đúng đắn và chính xác những định hướng quan trọng của cấp ủy, chính quyền thị xã để cùng nổ lực phấn đấu nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ thị xã khóa VI, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Nghi Hương lần thứ XXX đã đề ra, để từ đó tiếp tục xây dựng đảng bộ và chính quyền thị xã, địa phương ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện./.

Mỹ Hạnh – Tạ Nhật