Nghi Hương mít tinh tháng hành động phòng chống HIV/AIDS

Đăng ngày 01/12/2014

Sáng nay: 1/12/2014, tại trường THCS Nghi Hương, UBND phường Nghi Hương đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS.

Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS năm nay, tập trung vào chủ đề “Hướng tới mục tiêu 3 không” ( Không có người nhiễm mới, không có người chết do AIDS, không có sự phân biệt kỳ thị) và “ Hướng tới không còn người nhiễm HIV”. Phường Nghi Hương tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ, trong đó: Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có hại, thực hiện hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV của mọi tầng lớp nhân dân. Tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm với gia đình, xã hội. Tạo động lực thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào thực hiện “ Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030” và phong trào “ Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cồng đồng dân cư”. Để làm được điều này, trước hết là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các dịch vụ dự phòng, đây là nhiệm vụ hết sức cần thiết đối với một thị xã du lịch như Cửa Lò./.

Thanh Vân – Ngọc Ánh