Nghi Hương: Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Đăng ngày 18/11/2014

Gia đình hộ nghèo được hỗ trợ lần này là hộ anh Đồng Ngọc Thủy – ở khối 8 phường Nghi Hương – thị xã Cửa Lò. Đây là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chồng ốm yếu, không có sức lao động. Thu nhập bấp bênh. Ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng với sự hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn quỹ người nghèo và số tiền quyên góp ủng hộ của đoàn thanh niên, hội phụ nữ phường Nghi Hương.

Ngôi nhà được hoàn thành là niềm vui lớn nhất của gia đình anh Đồng Ngọc Thủy, vì từ đây, cuộc sống của gia đình anh Thủy sẽ ổn định hơn trong căn nhà Đại đoàn kết./.

Thanh Vân-Duy Quý